Voorwaarden

Bij de Levensboom

Behandeling Fysiotherapie

De Levensboom Fysio & Yoga streeft ernaar om een goede sfeer te scheppen in de praktijk.

Enkele punten van aandacht:

 • Bij de eerste behandeling is het verplicht om een identiteitsbewijs mee te nemen.
 • In de praktijk zijn handdoeken aanwezig. U kunt natuurlijk uw eigen handdoek meenemen.
 • Het dragen van makkelijke kleding is niet verplicht, maar wel prettig tijdens een behandeling. Wanneer u in de oefenzaal traint is schoon schoeisel verplicht.
 • Wanneer er klachten over de behandeling zijn gelieve die eerst met de therapeut te bespreken. Er wordt altijd gestreefd naar een goede oplossing.
 • De fysiotherapeut zal je zo goed mogelijk informeren en behandelen.
 • Privacyregels worden nagestreefd zoals beschreven in Privacy-statement

Lessen en trainingen

 • De lessenkaart wordt gebruikt om yogalessen van De Levensboom Fysio & Yoga te volgen.
 • De lessenkaart is geldig voor een bepaalde (beperkte) periode. De trainingen dienen in deze periode gevolgd te worden.
 • De lessenkaart gaat in bij de eerste les van een nieuwe kaart. Bij voorkeur is deze opeenvolgend aan de vorige kaart. Dit is echter niet verplicht. Je matje wordt dan gereserveerd voor die periode.  
 • Het volgen van losse lessen is mogelijk mits er plaats beschikbaar is op die betreffende dag. De deelnemers met een lessenkaart hebben prioriteit.
 • Ben je verhinderd dan wordt het op prijs gesteld als je dit van tevoren doorgeeft.
 • Je hebt de mogelijkheid om binnen de geldigheid van de lessenkaart een gemiste training in een andere week of andere les in te halen mits ruimte beschikbaar.
 • Inhalen van een gemiste training kan alleen  in overleg.
 • De administratie van De Levensboom Fysio & Yoga  is leidend voor het bepalen van het aantal overgebleven lessen.
 • De lessenkaart vervalt na de geldigheidsperiode. Restitutie van lesgeld of inhalen van trainingen buiten de geldigheidsperiode is niet mogelijk. 
 • Je wordt verwacht de leiding van de training van De Levensboom Fysio & Yoga te informeren over je gezondheid en fysieke gesteldheid en over eventuele verandering hierin.
 • Tijdens officiële feestdagen zullen er geen trainingen plaatsvinden. Tijdens vakanties wordt er geen les gegeven. Dit wordt elk jaar opnieuw vastgesteld en is te vinden bij tarieven en vergoedingen. Uitzonderingen zullen op tijd worden doorgegeven.
 • Deelnemen aan de lessen en trainingen van De Levensboom Fysio & Yoga gebeurt op eigen risico. Het is niet mogelijk De Levensboom aansprakelijk te stellen voor eventuele schade en/of letsel als gevolg van de lessen en trainingen die je hebt gevolgd.
 • Je kunt de Levensboom Fysio & Yoga niet aansprakelijk stellen voor schade aan of verlies/diefstal van persoonlijke eigendommen.
Mindfulnesstraining extra aandachtspunt: 
 • Mindfulnesstraining wordt in zijn geheel gevolgd, er wordt geen restitutie verleend wanneer de training door de deelnemer wordt afgebroken of wanneer een deel van de training niet gevolgd kan worden. 
 

Betalingsvoorwaarden

 Fysiotherapeutische behandeling en massage:

 • U betaalt aan het einde van het  consult met PIN, bankoverschrijving via online bankieren of contant onder vermelding van het factuurnummer.
 • U ontvangt van mij op uw mailadres een behandelfactuur welke u kunt indienen en declareren bij uw zorgverzekeraar. Deze vergoeden direct aan u.

Yogalessen en trainingen:

 • U ontvangt via de mail een factuur voor het product of de training.
 • U betaalt deze factuur via de bank of contant binnen 14 dagen na ontvangst.
Sluit Menu